Formlar ve Dilekçeler Dosya
Müdürün Görev ve Sorumlulukları İndir
MüdürYardımcısının Görev ve Sorumlulukları İndir
Öğrenci İşleri Birimi Görev ve Sorumlulukları İndir
Öğretim Üyesinin-Elemanının Görev ve Sorumlulukları İndir
Yardımcı Hizmetli Personelin Görev ve Sorumlulukları İndir
Yüksekokul Sekreterinin Görev ve Sorumlulukları İndir