Kurul ve Komisyonlar

Birim Kalite Komisyonu (Kalite Güvence Yönergesi Çerçevesinde)

 • Prof. Dr. Mustafa TOMBUL (Başkan - Müdür)
 • Öğr. Gör. Dr. Asuman KAYA (Üye - Müdür Yardımcısı)
 • Öğr. Gör. Serdar TUNALIER  (Üye - Müdür Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Ertuğrul ALGAN (Üye)
 • Öğr. Gör. Dr. Aysel ULUKAN KORUL (Üye)
 • Öğr. Gör. E. Aytuğ ÖZSOY (Üye)
 • Öğr. Gör. Sinan GÜVEN (Üye)
 • Araş. Gör. Mehmet BAY (Üye)
 • Öğrenci Temsilcisi (Üye)
 • Hülya DİKMEN ÖZÖĞÜT (Üye - Yüksekokul Sekreteri)


Ders İntibaklarını Düzenleme Komisyonu

 • Prof. Dr. Mustafa TOMBUL (Başkan - Müdür)
 • Öğr. Gör. Dr. Asuman KAYA (Üye - Müdür Yardımcısı) - BYT Prg.ve RTV Prg.
 • Öğr. Gör. Serdar TUNALIER  (Üye - Müdür Yardımcısı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Elif AYBAR (Üye) - Bilgisayar Prg. ve EEÜİD Prg. 
 • Doç. Ensar TAÇYILDIZ (Üye)  - Grafik Tasarım Prg.
 • Öğr. Gör. Altan ÇETİNKAYA (Üye)  - Mekatronik Prg. ve Mak. Res. Konst. Prg. 
 • Öğr. Gör. Aytuğ ÖZSOY  (Üye)  -Yapı Denetimi Prg.
 • Hülya DİKMEN ÖZÖĞÜT (Üye - Yüksekokul Sekreteri)
 • Öğrenci İşleri Birimi Şefi - (Üye)

Staj Komisyonu

 • Öğr. Gör. Dr. Asuman KAYA  (Başkan - Müdür Yard.)
 • Yrd. Doç. Dr. Burak IŞIKDAĞ (Üye)
 • Öğr. Gör. Altan Çetinkaya (Üye)


Yatay Geçiş Başvurularını Değerlendirme Komisyonu

 • Prof. Dr. Mustafa TOMBUL (Müdür)
 • Öğr. Gör. Dr. Asuman KAYA (Müdür Yardımcısı) 
 • Öğr. Gör. Serdar TUNALIER  (Müdür Yardımcısı)
 • Hülya DİKMEN ÖZÖĞÜT (Yüksekokul Sekreteri)
 • Öğrenci İşleri Birimi Şefi 


İç Kontrol Birim Risk Yönetim Ekibi

 • Prof. Dr. Mustafa TOMBUL (Başkan - Müdür)
 • Öğr. Gör. Dr. Asuman KAYA (Üye - Müdür Yardımcısı) 
 • Öğr. Gör. Dr. Aysel ULUKAN (Üye)
 • Araş. Gör. Mehmet BAY (Üye)
 • Hülya DİKMEN (Üye - Yüksekokul Sekreteri)


İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

 • Prof. Dr. Mustafa TOMBUL (Başkan - Müdür)
 • Öğr. Gör. Dr. Asuman KAYA (Üye - Müdür Yardımcısı) 
 • Araş. Gör. Mehmet BAY (Üye -  Çalışan Baş Temsilcisi)
 • Hülya DİKMEN (Üye - Yüksekokul Sekreteri)


İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Ekibi

 • Prof. Dr. Mustafa TOMBUL (Başkan - Müdür)
 • Öğr. Gör. Dr. Asuman KAYA (Üye - Müdür Yardımcısı) 
 • Hülya DİKMEN ÖZÖĞÜT (Üye - Yüksekokul Sekreteri)
 • Araş. Gör. Mehmet BAY (Üye -  Çalışan Baş Temsilcisi)
 • Yusuf KORKMAZ (İlk yardım)
 • Atilla TAYGUT (Destek elemanı)
 • Sema EROL (Destek elemanı)
 • Faruk BİLGEN (Yangın müdahale - Çalışan temsilcisi)
 • Kamil BAYAR (Yangın müdahale)


Erasmus Koordinatörü

 • Öğr. Gör. Dr. Asuman KAYA (Koordinatör - Müdür Yard.) 
 • Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÇUKUL  (Koordinatör Yard.)


Mevlana Koordinatörü

 • Öğr. Gör. Dr. Asuman KAYA (Koordinatör - Müdür Yard.) 
 • Dr. Öğr. Üyes Elif AYBAR  (Koordinatör Yard. )